Dầu Truyền Động

G-5

  • ZIC G-5 là dầu hộp số, dầu cầu đa năng bán tổng hợp được th...

    View Detail
atf sp4

ZIC SP-IV là dầu hộp số tự động đặc biệt được pha chế từ 100% gốc tổng...

View Detail
G-FF 75W-85

ZIC G FF 75W-85, tiêu chuẩn API: GL4, là dầu hộp số tay được pha chế t...

View Detail
ATF DEXRON 6

ZIC ATF DEXRON 6 là dầu tổng hợp 100% dùng cho hộp số tự động (ATF) vớ...

View Detail
CVTF MULTI

 

  • ZIC CVTF MULTI 100% tổng hợp được thiết kế sử dụng ...

    View Detail